Coachattavien kokemuksia:

Coachini oli erittäin kannustava ja positiivinen. Hänen totaalinen läsnäolonsa sai minut rauhoittumaan ja avasi uusia näkökulmia käsitteleemiini asioihin. Hän myös auttoi priorisointien sekä valintojen teossa.
– S.K. Helsingin yliopisto

Coachini on kuin entsyymi, joka nopeuttaa muutosprosessini etenemistä. Hänen kannustava otteensa auttaa minua kehittymään. Olen eheämpi kuin aiemmin.
– H.H. Opiskelija

Sain valtavasti itseluottamusta ja varmuutta. Minulla on nyt polku jota kulkea ja eritoten fokus, jonka olin hetkellisesti kadottanut. Tämä oli todella hyödyllinen prosessi.Olin todella tyytyväinen coachiini. Toivottavasti useampi nuori löytäisi toimintanne.”
-A-R. K. Jyväskylän yliopisto

Nuorena opiskelijana halusin löytää vastauksia omaa tulevaisuuttani ja työuraani koskeviin kysymyksiin. Coachingin kautta omat ajatukset, unelmat ja visiot realisoituivat aivan uudella tavalla, kun niitä coachin kanssa yhdessä kirjattiin ylös ja lähdettiin pilkkomaan osiin. Coachingin suurin anti on ollut oman itsereflektointikyvyyn kasvaminen ja uudenlaisten näkökulmien ja ratkaisujen löytäminen omiin ongelmakohtiini. Suosittelen coachausta kaikille nuorille, jotka haluavat päästä elämässään eteenpäin oli fokuksena sitten opiskelupaikan löytäminen, unelmien työura tai itsensä toteuttaminen.
– Yliopisto-opiskelija Helsinki

Kävin coachini kanssa läpi erilaisia opiskeluun ja tulevaan yrittäjyyteen liittyviä asioita. Sain uusia ideoita ja puhtia jatkaa eteenpäin.
– E.K. Stadin Ammattiopisto

Coaching on ymmärrykseni mukaan auttanut itsetuntemuksessa, läsnäolossa ja uusien näkökulmien löytämisessä omaan arkeen. Coachingista on myös ollut apua priorisoinneissa ja valintojen tekemisessä.
– Opiskelija Stadin Ammattiopisto

Coaching auttoi priorisoimaan, hakemaan erilaisia vaihtoehtoja. Löytämään ratkaisuja oman ympäristön ulkopuolelta, laajentamaan reviiriä. Kyseenalaistamaan totuttuja käytäntöjä. Hankkimaan asiakkaita 🙂
– Vuosiyrittäjänä-ryhmä Stadin Ammattiopisto